ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

บ้านไร่ 35 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดิน 35 ไร่ ที่ติดถนนในซอย  แยกจากถ.ธนะรัตช์ 3 กม.

ที่สวยเป็นเนินและที่ราบโล่งๆ เห็นวิวทิวเขารอบ ไม่ไกลชุมชน

Sold/ขายแล้ว