ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

ท่ามะปรางค์ บ้าน6 – Removed/ย้ายออก

ที่ดินพร้อมบ้าน 6 ไร่ พร้อมขุดบ่อน้ำและตกแต่งสวนได้ตกตัวไปกับธรรมชาติ

มีบ้านสำหรับพักผ่อนตกแต่งภายในพร้อมเข้าอยู่  ด้านหน้าเป็นวิวเทือกเขาใหญ่ ด้านหลังติดภูเขา

Removed/ย้ายออก