ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

กุดคล้า 1 ไร่ – Sold/ขายแล้ว

กุดคล้า 1
คลิกภาพขยาย

ที่พร้อมปลูกบ้านมี 2 ไร่ อยู่ใกล้พรีโมโพสโต้(Primo Posto) บนถนนกุดคล้าฯ

คลิกภาพขยาย
กุดคล้า 1

แบ่งได้แปลงละ 1 ไร่ อยู่ใกล้บ้านพัก,รีสอร์ทและสนามกอล์ฟ ทางผ่านขึ้นด่านเข้าอุทยานป่าเขาใหญ่

คลิกภาพขยาย
กุดคล้า 1

เหลือเพียง 2 ไร่เท่านั้น ราคาไร่ละ 3.0 ล้านบาท

Sold/ขายแล้ว