ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

กุดคล้า 4 – Sold/ขายแล้ว

กุดคล้า 4 - 4 ไร่ อยู่ใกล้กับ Primo Posto

ที่ดิน 4 ไร่ อยู่ใกล้กับ Primo Posto ในซอยจากถ.กุดคล้าฯ 300 เมตร

กุดคล้า 4 - 4 ไร่ อยู่ใกล้กับ Primo Posto

ด้านหลังติดเขาใหญ่กอล์ฟคลับ  2.5 ล้านต่อไร่

กุดคล้า 4 - 4 ไร่ อยู่ใกล้กับ Primo Posto

Sold/ขายแล้ว