ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

จัดสรรแปลงละ 2-3 ไร่ – Sold/ขายแล้ว

จัดสรรแปลงละ 2-3 ไร่
คลิกภาพขยาย

เปิดให้จองแล้ว! ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแต่งหน้าดินจัดสรรพื้นที่ และเตรียมทำถนนวางท่อระบายน้ำ

จัดสรรแปลงละ 2-3 ไร่
คลิกภาพขยาย

ที่ดินแบ่งจัดสรรแปลงละ 1.5 ไร่ ถึง 3 ไร่ ทุกแปลงราคา 4,900/ตรว. แยกจากถนนธนะรัชต์เข้าไปเพียง 800 เมตร ไม่ไกลจากตัวเมืองปากช่อง วิวภูเขารอบทุกด้าน ถนนลาดยางรวมสาธารณูปโภค พร้อมปลูกบ้าน

จัดสรรแปลงละ 2-3 ไร่
คลิกภาพขยาย

Sold/ขายแล้ว