ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

น้ำผุด – Sold/ขายแล้ว

ขายที่ดิน 1 ไร่ ในโครงการส่วนตัว มีถนน น้ำ ไฟพร้อมแล้ว ด้านหลังติดน้ำผุดมีน้ำใช้ตลอดปี ฝั่งตรงข้ามเป็นสายธารน้ำลำตะคลองผ่าน อากาศดีเย็นสบายตลอดปีเพราะมีต้นไม้ใหญ่ปรกคลุม อยู่ใกล้เชิงเขาและลำธาร โอบล้อมด้วยธรรมชาติเขียวที่สมบูรณ์

Sold/ขายแล้ว