ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

บุ่งเตย 126 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดิน 126 ไร่ ติดภูเขาและเนื้อที่บนชายเขา มีต้นไม้ใหญ่สมบรูณ์ เห็นวิวจากที่สูงรอบด้านเทือกเขาเรียงซ้อนๆ กัน

ที่สวย วิวสูง อากาศดีและเงียบสงบ เหมาะทำที่พักผ่อนหรือสถานที่ปฎิบัติธรรมเพราะได้บรรยากาศในขุนเขา

Sold/ขายแล้ว