ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

บ้านมะค่า 43 – Removed

ที่ดินพร้อมบ้าน  ในเนื้อที่ 43 ไร่ ใก้ลเขาแม่ชี  วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้มะค่า สร้างใหม่ตกแต่งแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้

บ้านสวยงานไม้ปราณีต

ที่ดิน 43 ไร่ พร้อมบ้านไม้มะค่า สนใจติดต่อคุณอุไรลักษณ์  โทร : 087-251-6076