ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

บ้านเขาใหญ่ 10 – Removed/ย้ายออก

ที่ดิน 10 ไร่เศษ วิวภูเขาฝั่งเดียวกับฟาร์มโชคชัย  ติดถนนในซอยห่างจากธนะรัตช์เพียงหนึ่งกิโล

อยู่ไม่ไกลชุมชนและมีรีสอร์ทหลายแห่งอยู่ใกล้เคียง  วิวสวยเห็นภูเขารอบด้าน

Removed/ย้ายออก