ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

บ้านไร่วงเวียน 18 – Sold/ขายแล้ว


คลิกภาพขยาย

ที่สวยติดถนนลาดยาง พื้นที่ราบเห็นทิวเขาวิวโปร่ง น้ำไฟสะดวกไม่ไกลชุมชน เดินทางสะดวกเข้าทางถนนธนะรัชต์ ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใกล้วงเวียนบ้านไร่ ราคาไม่แพงเพียงไร่ละ 2 ล้านบาท

คลิกภาพขยาย

ที่ดินยกแปลง 18 ไร่  ราคาไร่ละ 2 ล้านบาท

คลิกภาพขยาย

Sold/ขายแล้ว