ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

ป่าสัก 4 – Removed/ย้ายออก

ป่าสัก 4 ที่ในซอยใกล้ Primo Posto จากถ.กุดคล้าฯ เข้าไป 400 เมตร ติดกับสนามกอล์ฟเขาใหญ่กอล์ฟคลับ เนื้อที่ 4 ไร่เศษ

ที่ในซอยใกล้ Primo Posto จากถ.กุดคล้าฯ เข้าไป 400 เมตร ติดกับสนามกอล์ฟเขาใหญ่กอล์ฟคลับ เนื้อที่ 4 ไร่เศษ

ป่าสัก 4 ที่ในซอยใกล้ Primo Posto จากถ.กุดคล้าฯ เข้าไป 400 เมตร ติดกับสนามกอล์ฟเขาใหญ่กอล์ฟคลับ เนื้อที่ 4 ไร่เศษ

หลังติดภูเขา ด้านหน้าเป็นวิวของสนามกอล์ฟ รวมต้นสักเต็มพื้นที่

ป่าสัก 4 ที่ในซอยใกล้ Primo Posto จากถ.กุดคล้าฯ เข้าไป 400 เมตร ติดกับสนามกอล์ฟเขาใหญ่กอล์ฟคลับ เนื้อที่ 4 ไร่เศษ

Removed/ย้ายออก