ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

วังกะทะ 43 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดินเขาใหญ่ บนเนินเขา 43 ไร่

ที่ดินบนเนินเขา 43 ไร่  เป็นที่เนินใหญ่อยู่บนเนินเขาทั้งลูก  ติดห้วยน้ำตลอดแนว

ด้านหลังเป็นเทือกเขาใหญ่  ทำเลดี วิวสวยมาก  เลยทอสกาน่าเพียง 9 กม.

ที่ดิน เลยทอสกาน่าเพียง 9 กม.

ที่ดินรอบๆ เป็นเนินและภาพภูเขาที่ต่างระดับสลับซ้อนกัน  มีทัศนียภาพงดงามมาก

ด้านหลังเป็นเทือกเขาใหญ่ ทำเลดี วิวสวยมาก

ด้านปลายที่สโรปลงเป็นห้วยน้ำสาธารณประโยชน์ หน้ากว้างติดถนน มีไฟฟ้าผ่าน

ที่ดินจำนวน 43 ไร่

Sold/ขายแล้ว