ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

วังประดู่ 39 – Removed

ที่ดิน 29 ไร่ แยกจากถนนเส้นทางไปวังน้ำเขียว ใกล้โครงการจัดสรรของจุลดิส มีบ่อเก็บน้ำชุ่มชื้นได้ตลอดปี

ที่ดิน 39 ไร่ แยกจากถนนเส้นทางไปวังน้ำเขียว ใกล้โครงการจัดสรรของจุลดิส มีบ่อเก็บน้ำชุ่มชื้นได้ตลอดปี

ที่ดิน 29 ไร่ แยกจากถนนเส้นทางไปวังน้ำเขียว ใกล้โครงการจัดสรรของจุลดิส มีบ่อเก็บน้ำชุ่มชื้นได้ตลอดปี

ที่วิวสวยอยู่ฝั่งเดียวกับเทือกเขาใหญ่ วิวใกล้เขาติดลำน้ำ ไม่ไกลชุมชน

ที่ดิน 29 ไร่ แยกจากถนนเส้นทางไปวังน้ำเขียว ใกล้โครงการจัดสรรของจุลดิส มีบ่อเก็บน้ำชุ่มชื้นได้ตลอดปี

อยู่ใกล้ด้านหลังของตึกชาโตว์ เดอ เขาใหญ่

ที่ดิน 29 ไร่ แยกจากถนนเส้นทางไปวังน้ำเขียว ใกล้โครงการจัดสรรของจุลดิส มีบ่อเก็บน้ำชุ่มชื้นได้ตลอดปี

วิวอีกด้านที่เห็นเทือกเขาใหญ่ ที่เขาเขียวขจีสมบรูณ์ตลอดทั้งปี สนใจติดต่อคุณอุไรลักษณ์  โทร : 087-251-6076