ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

สระน้ำใส 4

ที่ดิน เขาใหญ่ 4 ไร่ แยกจากธนะรัชต์ประมาณ 12 กม

ที่ดิน 4 ไร่  แยกจากธนะรัชต์ประมาณ 12 กม. ที่วิวเห็นภูเขาและเขาใหญ่

ที่ดินติดถนนสองด้าน  ปรับพื้นที่แล้ว

ที่ดินติดถนนสองด้าน ปรับพื้นที่แล้ว

เดินทางสะดวกไม่ไกลชุมชน  มีถนนลาดยางผ่านและน้ำประปา,ไฟฟ้า

สนใจติดต่อ