ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

หนองจอก 8 – Removed/ย้ายออก

ที่ดินเขาใหญ่ 8 ไร่ วิวภูเขารอบทุกด้าน

ที่ดิน 8 ไร่  วิวภูเขารอบทุกด้าน  เห็นเป็นเนินทิวเขาหลายลูกซ้อนๆ กัน

ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก  อากาศดีเย็นสบาย  มีถนนผ่านสามด้าน

ที่ดิน 8 ไร่ ผ่านทอสกาน่ามาเพียง 3 กม.

เส้นทางสะดวก ผ่านทอสกาน่ามาเพียง 4 กม.และแยกจากถนนเส้นไปวังน้ำเขียงเพียง 1.5 กม.

ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับที่ดินของคนดังที่มีชื่อเสียงในวงการ

ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับที่ดินของคนดังที่มีชื่อเสียงในวงกา

Removed/ย้ายออก