ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

หลังชาโตว์ 6 – Sold/ขายแล้ว

ขายแล้ว

Khao Yai land near Chateau De Khao Yai

ที่ดินติดธารน้ำ 6 ไร่ สามารถขุดคลองได้เกือบรอบ เป็นเนินเล็กๆ

Real estate close to Chateau De Khao Yai

ใกล้ภูเขาติดธารน้ำ ติดกับที่ของชาโตว์ เด เขาใหญ่ เห็นวิวตึกสวยแปลกที่แตกต่างกัน ในแบบของชาโตว์ บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัว

Harry Potter castle at Chateau De Khao Yai

Sold/ขายแล้ว