ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

เคียงดาว 18 – ขายแล้ว


คลิกภาพขยาย
ที่ดิน18 ไร่  แบ่งแปลงละ 4-5 ไร่  พื้นที่เป็นเนิน  ติดถนนทั้งสี่ด้าน วิวฝั่งอุทยานฯ เขาใหญ่  ผ่านสนามกอล์ฟคีรีมายา ใกล้กับชาโตว์ เดอ เขาใหญ่


คลิกภาพขยาย
ที่เป็นเนินต่างระดับ  วิวเทือกเขาใหญ่  ติดถนนที่ผ่านเข้าโครงการรีสอร์ทภูผาธารา และโครงการรีสอร์ทอีกหลายแห่งในบริเวณข้างเคียง  เดินทางสะดวกผ่านสนามกอล์ฟคีรีมายาเพียง 3 กม. ใกล้กับชาโตว์ เดอ เขาใหญ่  อยู่ระหว่างทางไปโครงการทอสกาน่า


คลิกภาพขยาย


คลิกภาพขยาย
ขายแล้ว