ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

เลยทอสกาน่า 12+15+25 – Removed/ย้ายออก

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

ที่เป็นเนินเขามีทั้งที่เนินเล็กและเนินสูง  ติดคลองน้ำ 2 แปลง  ที่แปลงละ 12 ไร่ จะอยู่บนเนินเขาสูงด้านใน มีถนนเข้าถึง

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

ที่แปลงละ 25 ไร่ จะได้ภูเขาเป็นเนินสูงและที่ราบสวย ติดถนนด้านหน้าและติดลำน้ำ

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

ที่แปลงละ 15 ไร่ จะอยู่ด้านข้างได้เนินราบติดถนนด้านหน้าและติดลำน้ำ

ที่ดิน 3 แปลง ผ่่านทอสกาน่าประมาณ 3 กม. วิวจากบนเนินจะเห็นวิวขิงสถานที่ปฎิบัติธรรมเวิลด์พีซ

Removed/ย้ายออก