ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

เลือดไทย 36 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดิน 36 ไร่ ติดลำน้ำขั้นด้านข้างสนามกอล์ฟทอสกาน่า

ที่ดิน 36 ไร่ ติดลำน้ำขั้นด้านข้างสนามกอล์ฟทอสกาน่า

ที่ดิน 36 ไร่ ติดลำน้ำขั้นด้านข้างสนามกอล์ฟทอสกาน่า

วิวเขาใหญ่อยู่ฝั่งเดียวกับอุทยาน ต้นไม้สมบรูณ์เขียวขจี พื้นที่เป็นเนินราบสวย

ที่ดิน 36 ไร่ ติดลำน้ำขั้นด้านข้างสนามกอล์ฟทอสกาน่า

วิวด้านที่ติดโครงการของทอสกาน่า

Sold/ขายแล้ว