ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

เหวปลากั้ง 10 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดินเขาใหญ่ เหวปลาั้กั้ง
คลิกภาพขยาย

ที่ดิน 10 ไร่เศษ บนเนินอยู่กลางหุบเขา วิวสวยบรรยากาศโปร่งทิวเขารอบทิศ มีถนนสาธารณแยกเข้าจากถนนกุดคล้าฯ ไม่กี่เมตรก็ถึงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มุมด้านหลังติดลำรางสาธารณประโยชน์

คลิกภาพขยาย
ที่ดินเขาใหญ่ เหวปลาั้กั้ง

คลิกภาพขยาย
ที่ดินเขาใหญ่ เหวปลาั้กั้ง

คลิกภาพขยาย
ที่ดินเขาใหญ่ เหวปลาั้กั้ง

คลิกภาพขยาย
ที่ดินเขาใหญ่ เหวปลาั้กั้ง

Sold/ขายแล้ว