ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

โต่งโต้น 16 – Sold/ขายแล้ว

โต่งโต้น  16 16 ไร่  เป็นเนินวิวเทือกเขาใหญ่รอบด้าน ล้อมรั้วมีถนนทางเข้าสองด้าน ใกล้สนามกอล์ฟคีรีมายา

ที่ดิน 16 ไร่  เป็นเนินวิวเทือกเขาใหญ่รอบด้าน ล้อมรั้วมีถนนทางเข้าสองด้าน ใกล้สนามกอล์ฟคีรีมายา

โต่งโต้น  16 16 ไร่  เป็นเนินวิวเทือกเขาใหญ่รอบด้าน ล้อมรั้วมีถนนทางเข้าสองด้าน ใกล้สนามกอล์ฟคีรีมายา

โต่งโต้น  16 16 ไร่  เป็นเนินวิวเทือกเขาใหญ่รอบด้าน ล้อมรั้วมีถนนทางเข้าสองด้าน ใกล้สนามกอล์ฟคีรีมายา

Sold/ขายแล้ว