ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

Art 16 – Sold/ขายแล้ว

ที่ดินเปล่า 16 ไร่ (ขณะนี้ปลูกไร่มะละกอ) อยู่ติดกับโครงการใหม่จัดสรรที่พักผ่อนสวยหรูมาก

ที่ดินเปล่า 16 ไร่ (ขณะนี้ปลูกไร่มะละกอ) อยู่ติดกับโครงการใหม่จัดสรรที่พักผ่อนสวยหรูมาก

ที่ดินเปล่า 16 ไร่ (ขณะนี้ปลูกไร่มะละกอ) อยู่ติดกับโครงการใหม่จัดสรรที่พักผ่อนสวยหรูมาก

มีถนนเข้าออกได้สองเส้นทาง ใกล้กับพาโนวิวล์ วิวเขาโปร่งอยู่รอบด้าน ที่เป็นเนินราบเล็กน้อย

ที่ดินเปล่า 16 ไร่ (ขณะนี้ปลูกไร่มะละกอ) อยู่ติดกับโครงการใหม่จัดสรรที่พักผ่อนสวยหรูมาก

Sold/ขายแล้ว