ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

Khao Yai Land View 200+200 – Sold/ขายแล้ว

Sold/ขายแล้ว

The last small plots in this entire area. Two plots of 200 square wah each, adjacent to each other. Can be purchased separately or together for a total of one rai.

ที่ดิน 200 ตรว. ผืนเล็กเหลือเพียงสองแปลงเท่านั้น  ที่อยู่ติดกันสามารถรวมเป็นหนึ่งไร่ได้

Located in the Khao Yai Land View project. Ready to build with roads, water and electricity already in.

ที่ดินอยู่ในโครงการเขาใหญ่แลนด์วิว  พร้อมสาธารณูปโภคที่คุณสามารถปลูกสร้างบ้านได้ทันที

Sold/ขายแล้ว