ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

น้ำผุด 35 – Removed

ที่ดิน 35 ไร่ ติดถนนลาดยาง แยกจากธนะรัตช์ 200 เมตร ก่อนจะถึงโรงแรมจุลดิส-ปาลิโอ รวมต้นไม้ผลหลายชนิดเกือบเต็มพื้นที่

ที่ดิน 35 ไร่ ติดถนนลาดยาง แยกจากธนะรัตช์ 200 เมตร ก่อนจะถึงโรงแรมจุลดิส-ปาลิโอ รวมต้นไม้ผลหลายชนิดเกือบเต็มพื้นที่

ที่ดิน 35 ไร่ ติดถนนลาดยาง แยกจากธนะรัตช์ 200 เมตร ก่อนจะถึงโรงแรมจุลดิส-ปาลิโอ รวมต้นไม้ผลหลายชนิดเกือบเต็มพื้นที่

หลังติดเขาและน้ำลำตะคลองใกล้กับน้ำผุด  มีต้นไม่ใหญ่ชุ่มชื้นตลอดปี วิวภูเขารอบด้าน

ที่ดิน 35 ไร่ ติดถนนลาดยาง แยกจากธนะรัตช์ 200 เมตร ก่อนจะถึงโรงแรมจุลดิส-ปาลิโอ รวมต้นไม้ผลหลายชนิดเกือบเต็มพื้นที่