ที่ดินเขาใหญ่ Khao Yai Land

PB Valley winery at Palio Khao Yai – พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่

PB Valley Khao Yai Winery has opened a new shop for wine enthusiasts at Palio Khao Yai.  The PB Valley Shop is open daily and offers some of the fine wines and other products from the nearby winery.

พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ เปิด PB Valley Shop แห่งใหม่ ที่ Palio  เขาใหญ่  เพื่อเอาใจคนรักไวน์ และนักช้อปที่มาท่องเที่ยวในเขตเขาใหญ่  เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไร่พีบีวัลเล่ย์ฯ  ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ ไร่พีบีวัลเล่ย์ฯ ได้  อาทิ ไวน์องุ่น น้ำองุ่น ผลองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นมากมายหลากหลาย ทั้ง แยม ลูกเกด องุ่นกวน รวมทั้งผักสดๆ ที่ปลูกจากไร่ของเรา